نویسنده = مسعود راعی
تعداد مقالات: 2
1. چیستی شناسی تعزیرات منصوص در فقه و قانون مجازات اسلامی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-37

فرزانه حکمت نژاد؛ مسعود راعی؛ جواد پنجه پور


2. تحلیلی بر رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم با نگاهی اجمالی به دیدگاه فقه اسلامی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 151-168

سید علی اکبر موسوی؛ غلامحسین مسعود؛ مسعود راعی