نویسنده = جمال بیگی
تعداد مقالات: 2
1. حق بر آزادی کار و منع بیگاری در نظام بین المللی کار و حقوق اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

علی بیگی؛ ابوالفضل رنجبری؛ محمد محمدزاده اصل؛ جمال بیگی


2. قلمرو جرم انگاری از منظر حوزه امنیتی امور اعتقادی و عبادی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 47-79

کیوان حیدرنژاد؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی