نویسنده = بابک پورقهرمانی
تعداد مقالات: 2
1. قلمرو جرم انگاری از منظر حوزه امنیتی امور اعتقادی و عبادی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 65-79

کیوان حیدرنژاد؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی


2. مبانی فقهی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-91

شیدا علیدوست؛ بابک پورقهرمانی