نویسنده = بابک پورقهرمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جرمشناختی فضای مجازی درتکوین جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

لیلا پورنجفی؛ حسین فخر؛ بابک پورقهرمانی


2. قلمرو جرم انگاری از منظر حوزه امنیتی امور اعتقادی و عبادی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 47-79

کیوان حیدرنژاد؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی


3. مبانی فقهی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-91

شیدا علیدوست؛ بابک پورقهرمانی